وقتی مشتری اپلیکیشن دیوار میخواد

چرا دیوار؟ چرا شیپور نه؟ دلم برا شیپور میسوزه… بگذریم، مشتری تماس گرفت، گفت من ی اپلیکیشن اندرویدی مثل دیوار

بیشتر بخوانید