مجله هوشمند کاغذی روی موبایل

من همیشه به اخبار و مقالات علاقه داشتم و هنوزم علاقه دارم.
شاید ده سال پیش مثل امروز اینهمه اپلیکیشن قدرتمند با کیفیت خبری وجود نداشت، مخصوصا به زبان فارسی.
با تلنگر یک مشتری با علیرضا تصمیم گرفتیم که اپلیکیشن خبری با کیفیت مناسب ایجاد بکنیم.
من خیلی دوست داشتم اپلیکیشن حس و حال ورق خوردن داشته باشه مثل کتاب و مجله – مشابه کاریکه اپلیکیشن فلیپبورد کرده بود.
مدتی وقت گذاشتم و اپلیکیشن رو درست کردم.
حالا موضوع تولید یا جمع آوری محتوا بود.
این کار باید به صورت خودکار انجام میشد و این شد که اولین ربات هوشمند خودمو نوشتم – رباتی که میتونست از اکثر سایت ها با قالب های مختلف محتوای خبری رو استخراج و ذخیره کنه.
ولی خوب هنوز یکم کار انسانی نیاز بود تا هر خبری منتشر نشه و یا بعضی اشتباهات در اخبار اصلاح بشه.
این بود که تیم ما شکل گرفت و زیرزمین خونه علیرضا فعالیت میکردیم.
این اپلیکیشن مقدمه ای شد تا چند ماه بعد با یکی از دوستان علیرضا که در حوزه سنگ فعالیت میکرد آشنا بشیم و مسیرمون دستخوش تغییرات بشه.
https://www.instagram.com/p/CT6eFJXLRQX/