دنبال منبع خوب برای یادگیری شبکه های کامپیوتری میگردین؟

بهترین کتاب و منبع آموزش متنی که برای یادگیری شبکه های کامپیوتری خوندم، کتاب The TCP/IP Guide بوده.

من از 10 به این کتاب نمره 7 رو میدم.

به دوستانی که توی دانشگاه کتابای آقای تننبام بهشون برای مطالعه داده میشه یا تدریس میشه، توصه میکنم، وقتتونو سر اون کتابا هدر ندین، علم شبکه جای دیگس.

 

جدول محتوای کتاب

 • Networking Fundamentals
 • OSI Reference Model
 • TCP/IP Overview
 • TCP/IP Network Interface Protocols
 • TCP/IP Address Resolution Protocols
 • Internet Protocol (IP)
 • IP Addressing
 • Internet Protocol Version 6 (IPv6)
 • IP-Related Protocols
 • IP Support Protocols
 • TCP/IP Routing Protocols
 • TCP/IP Transport Protocols
 • TCP/IP Name Systems
 • TCP/IP Network File System
 • TCP/IP Host Configuration Protocols
 • TCP/IP Network Management Protocols
 • TCP/IP General File Transfer Protocols
 • TCP/IP Electronic Mail Protocols
 • TCP/IP Usenet System and Protocols
 • TCP/IP World Wide Web
 • TCP/IP Interactive and Remote Application Protocols
 • TCP/IP Administration and Troubleshooting Utilities

کسایی که PDF کتاب رو برای دانلود میخوان، تو نظرات بگن، ایمیلشونم بذارن، سعی میکنم براشون بفرستم.